Efektívnym riešením v terapii syndrómu suchého oka sú umelé slzy s kyselinou hyaluronovou. 

Slzný film sa skladá z 3 vrstiev: lipidovej, vodnej a mucínovej (hlienovej). Porucha ktorejkoľvek vrstvy slzného filmu vedie k jeho nestabilite, trhlinám, k rôznym subjektívnym ťažkostiam a zhoršenému videniu.

Tuková, tzv. lipidová, vrstva, ktorá sa udržiava na povrchu oka, má za úlohu oko chrániť a zabrániť treniu, ktoré by ho mohlo poškodiť. Pri poruche tvorby lipidovej vrstvy dochádza k zvýšenému vyparovaniu sĺz a pacienti majú najväčšie ťažkosti ráno po prebudení. Majú pocit „ťažkého otvárania“ očí, akoby mali prilepené sliznice (mihalnice) na povrch oka. Nezriedkavé sú tiež pocity lepivosti, pálenia a pri ťažších zmenách môže byť prítomná až bodavá bolesť, ktorá vzniká z drobných defektov na povrchu rohovky po otvorení oka.

Pod tukovou vrstvou sa nachádza vodná vrstva. Pri jej porušení mávajú pacienti pocit cudzieho telieska v oku či rezania. Príznaky narušenia vodnej vrstvy sa zhoršujú navečer. K výraznému zhoršeniu dochádza pri pozeraní televízie, práci na počítači, dlhšom čítaní, pobyte v klimatizovaných miestnostiach.

Najhlbšie sa nachádza tzv. mucínová vrstva, ktorá zabezpečuje, aby všetky ochranné vrstvy držali na povrchu oka. Pri jej poruche má pacient pocit výrazného slzenia, tzv. ,suché mokré oko‘. Je to preto, že vodná zložka sa nemôže naviazať na povrch oka, a to aj napriek tomu, že sa tvorí v dostatočnom množstve, a vyteká zo spojovkového vaku.

To, kedy pociťujeme ťažkosti, nám môže pomôcť identifikovať, ktorá zo zložiek je poškodená. Je nutné si uvedomiť, že len málokedy sú poruchy izolované, väčšinou ide o kombinované poruchy slzného filmu.

OCUhyl C môžu používať dospelí, mladiství a deti.